Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie dla dilerów firmy 'ATRA SERWIS'


    Szanowni Państwo,

    W związku ze istotnymi zmianami cen jakie wprowadził w 2012 roku 'Panasonic', informujemy uprzejmie, że nasze poprzednio publikowane cenniki przestały być aktualne. Zostały zastąpione jednym wspólnym cennikiem typu 'Panasonic European Price List PELP', który zawiera wszystkie pozycje związane z centralami oraz ich wyposażeniem (również telefony systemowe i licencje). Zmiany te zostały spowodowane koniecznością ujednolicenia cen na wspólnym europejskim rynku.

     Poniżej znajdziecie Państwo możliwość pobrania tego cennika. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie powrócimy do naszych tradycyjnych cenników. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą poprzez e-mail: serwis@atraserwis.pl lub telefonicznie: 22 852 32 32.

  

    Zapraszamy do pobrania cennika i życzymy dobrej lektury.

  •  Cennik PELP [2MB]